retourneren

Bedenktijd van 30 dagen

Indien u niet tevreden bent over ons product of over de levering, kunt u het product binnen 30 dagen, zonder opgaaf van reden gratis naar ons terugsturen. Wij vragen u hiervoor dit dan wel in de originele staat en verpakking te doen.

Indien u besluit uw product of bestelling te retourneren, vragen wij u vooraf contact met ons op te nemen via: info@goddingandgodding.store met als onderwerp: Retour, gevolgd door uw bestellingsreferentie nummer. Aansluitend helpen wij u graag bij de verdere afhandeling.

Deze 30 dagen periode vormt echter geen beperking op het wettelijk herroepingsrecht. Leest u hierover meer onder het kopje “Herroepingsrecht”. U kunt ook via de wettelijke procedure producten retourneren, echter onze service is eenvoudiger.

Mag mijn aankoop worden teruggestuurd?

Indien u spijt heeft van uw aankoop, dan mag u deze binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden gratis naar ons terugsturen. Houdt u hierbij wel rekening met het volgende:

- Cosmetische producten (zoals nourishing moisturizer, hand & nail cream, shampoo etc.) mogen worden teruggestuurd, maar deze moeten, wegens hygiënische overweging wel in hun verzegelde verpakking zitten. Indien verpakkingen al geopend zijn, kunnen wij deze helaas niet meer retour nemen.
- Wij kunnen uw retour alleen in behandeling nemen wanneer u de bestelling – indien mogelijk – ongeschonden, in de originele verpakking en in een stevige verzenddoos naar ons teruggestuurd.

Indien blijkt, dat producten zijn beschadigd of sporen van gebruik vertonen, behouden wij ons het recht voor de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen.

Op de geleverde producten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen door onder aan deze webpagina in het hoofdmenu ONS MERK, de Algemene Voorwaarden te selecteren.

Handig om te weten:
- Vraag om een retourbewijs bij PostNL
- Open de verzenddoos en originele verpakking op een nette manier, zodat u zowel de originele verpakking als de verzenddoos kunt hergebruiken in het geval dat u de bestelling eventueel terug wilt sturen.

Op welke wijze kan ik mijn product terugsturen?

Voldoet het product aan de gestelde voorwaarden zoals hiervoor genoemd? Vult u dan het bijgesloten Retourformulier in, dat u bij de bestelling in de verzenddoos aantreft.

Mocht het Retourformulier ontbreken en niet in uw verzenddoos zitten, neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@goddingandgodding.store. met als onderwerp: Retourformulier, gevolgd door uw bestellingsreferentie nummer. Aansluitend helpen wij u graag verder.

Wat kost het mij om te retourneren?

Retourneren is kosteloos.

Hoe lang duurt het voordat mijn aankoopbedrag wordt teruggestort?

Uiteraard gaan wij direct met uw retour aan de gang, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de koopovereenkomst (het moment vanaf dat wij op de hoogte zijn gesteld dat u een bestelling wenst te retourneren) zullen wij het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending) zo spoedig mogelijk echter uiterlijk binnen 14 dagen aan u terugbetalen. Wij mogen met het terugbetalen wachten, totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat de producten zijn teruggestuurd (naar gelang welk moment het eerst intreedt).

Het aankoopbedrag wordt u via de oorspronkelijke betaalmethode terugbetaald.

Wat betekent wettelijke garantie?

Wettelijke garantie betekent, dat een product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten. Aan deze garantie is geen wettelijke termijn verbonden, omdat het per product verschillend is wat u als consument mag verwachten.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door uw aangewezen derde partij, niet zijnde de vervoerder, het goed fysiek in bezit krijgt.

Indien u dit recht wenst uit te oefenen, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail of per post) te informeren, dat u de overeenkomst wilt herroepen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat hieronder staat afgebeeld, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen, nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u met hetzelfde betaalmiddel terug als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zult u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen met terugbetaling wachten tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk moment het eerst intreedt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Retourneren is gratis indien u gebruik maakt van onze vrijwillige retourservice van 30 dagen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten, die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Producten die om hygiënische en/of gezondheidsredenen verzegeld worden verzonden, mogen enkel verzegeld worden teruggestuurd. Indien u de verzegeling heeft verbroken, kunnen de producten niet meer retour.

HERROEPINGSFORMULIER (dit formulier alleen invullen en terugzenden, wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan:
Godding & Godding Store
P.O. Box 17
3800 AA
AMERSFOORT
The Netherlands

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* , herroep/herroepen*
- Ontvangen op* [datum ontvangst producten]
- [Uw Naam]
- [Uw Adres]
- [Uw Handtekening] (alleen wanneer u dit formulier indient op papier)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Het zou kunnen zijn, dat uw vraag niet in deze lijst is behandeld. Neemt u dan contact op met onze klantenservice via info@goddingandgodding.store. Zij helpen u graag verder.

back to top